एक्वैरियम घोंघाहरूको प्रकार

एक्वैरियम घोंघाहरूको प्रकार

आफ्नो एक्वैरियमको जीवित जनसंख्यालाई विविधीकरण गर्ने प्रयासमा, शौकहरू प्रायः विभिन्न प्रकारका जलीय इन्भर्टेब्रेटहरू जस्तै विभिन्न प्रकारका एक्वैरियम स्नेलहरूमा फर्कन्छन्। तिनीहरूमध्ये, विभिन्न शंखहरू ठूलो लोकप्रियता प्राप्त गरेका छन्। यो बाहिर निस्कियो, सौन्दर्यको मामिलामा, ग्यास्ट्रोपडहरू प्रायः माछा भन्दा कम हुँदैनन्। तिनीहरू एक्वैरियममा आफ्नै उत्साह पनि ल्याउँछन्, यसलाई प्राकृतिक जलाशय जस्तै बनाउँछन्, र केही प्रजातिहरूले एक्वैरिस्टहरूका अनन्त शत्रुहरू - शैवालहरू विरुद्धको लडाईमा सबै सम्भावित सहयोग पनि प्रदान गर्छन्। दुर्भाग्यवश, त्यहाँ घोंघाहरू छन् जुन धेरै एक्वैरिस्टहरूले अनियन्त्रित प्रजननको कारणले "घाँस" मान्छन्, तर तिनीहरूमा पनि केही उपयोगी गुणहरू फेला पार्छन्।

हामी तपाईको ध्यानमा एक्वैरियम स्नेल प्रकारहरूको शीर्ष सूची ल्याउँछौं, जुन तपाईले किन्न वा उपहारको रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ (कहिलेकाँही अप्रत्याशित)।

एक्वैरियम स्नेलका प्रकारहरूको सूची

एक्वैरियम स्नेलका प्रकार - भिडियो

Aquarium snails को प्रकारहरू TOP 12 SNAILS शुरुवातका लागि #Aquarium snails