एक्वैरियम इन्भर्टेब्रेट प्रजाति

एक्वैरियम इन्भर्टेब्रेट प्रजाति

लेखहरूको यस खण्डमा विभिन्न प्रकारका एक्वैरियम इन्भर्टेब्रेट प्रजातिहरूको बारेमा उपयोगी जानकारी समावेश छ, यहाँ तपाईंले तिनीहरूको नामहरू सिक्नुहुनेछ, एक्वैरियममा राख्ने विवरण र सर्तहरू, तिनीहरूको व्यवहार र अनुकूलता, कसरी र के खुवाउने, भिन्नता र सिफारिसहरू बारे जान्नुहोस्। तिनीहरूको प्रजननको लागि। एक्वैरियम इन्भर्टेब्रेट्स एक्वैरियम संसारका विशेष प्रतिनिधिहरू हुन् जसले माछाको साथ परम्परागत घर एक्वैरियममा विविधता ल्याउन सक्छ। इन्भर्टेब्रेटहरूको सबैभन्दा सामान्य प्रजातिहरू स्नेलहरू हुन्, तर क्रेफिस, झिंगा र केकडाहरू एक्वैरिस्टहरूले समान रूपमा मूल्यवान छन्। इन्भर्टेब्रेट्स, सबै जीवित प्राणीहरू जस्तै, तिनीहरूको लागि उपयुक्त बस्ने ठाउँ र छिमेकीहरूको एक सक्षम चयन चाहिन्छ ताकि एक्वैरियमका प्रत्येक बासिन्दाले सहज महसुस गरून् र खान नपरोस्।

Aquarium Invertebrate प्रजातिहरूको सूची